mTakso avalik kiri Tallinna taksonduse reguleerimise teemal

October 16, 2013

 

Taxify üleskutse taksonduse parandamiseks. Pilt MUPO kontrollist taksos.

Pilt ERR-i arhiivist

 

Lugupeetud Majandus- ja Kommunikatsiooniminister Juhan Parts, Riigikogu liige Kaja Kallas ja KOV kandideerivad Tallinna linnapeakandidaadid

Soovime juhtida ministri, ühistranspordiseaduse muudatuste menetlust juhtiva Kaja Kallase ja erakondade linnapeakandidaatide tähelepanu Tallinna taksoturul toimuvale.

mTakso on uuenduslik ja läbipaistev takso tellimise mobiilirakendus, millega saab iga tellija ise 2 klikiga sobiva takso tellida. mTakso rakendusega on ühinenud 140 taksojuhti Tallinnas ja Tartus ning uut teenust on lühikese ajaga kasutanud üle 8000 tellija. mTakso viis läbi 720 osalejaga uuringu ning meie taksojuhtide ja klientide tagasiside alusel on Tallinna taksonduses kaks peamist probleemi:

1) Ebamõistlikult kõrged taksohinnad

Tallinnat külastavatele välismaalastele ja vähemkogenud kohalikele saab tihti osaks ebameeldiv üllatus, kus lühikese taksosõidu eest on vaja tasuda “piraattaksodele” 30-40 Eurot, mis on Euroopa mõistes ebanormaalselt kallis hind. Olukord, kus sisuliselt sama kvaliteediga taksoteenust pakutakse Tallinnas 0,34 Euro ja 6,5 Eurose kilomeetrihinnaga (hinnavahe 20 korda) on tunnetuslikult selgelt paigast ära. Londonis ja Helsinkis on lahendus leitud tariifidele mõistlike hinnalagede kehtestamise kaudu.
Ettepanek: anda kohalikule omavalitsustele õigus kehtestada mõistlik sõitjate arvust lähtuv maksimaalne tariif päevaseks, öiseks ja riigipühadel kehtivaks alustustasuks, kilomeetrihinnaks ja ootetunniks.

 

2) Taksoveolubade väljastamisel puudub sisuline kontroll
Mitmed taksojuhid rikuvad sõites regulaarselt ja teadlikult liikluseeskirju, ületavad kiirust, pargivad auto ebasobivasse kohta ning ei jälgi häid liiklustavasid. Sellise juhtimiskultuuri ja suhtumisega seavad taksojuhid ohtu nii taksos viibivad kliendid kui jalakäijad ja teised kaasliiklejad. Isegi kui politsei tabab taksojuhi liiklusrikkumiselt ja koostab protokolli, siis kahjuks ei ole protokollide info kättesaadav taksoveolubasid väljastavatele ametnikele. Seetõttu puudub taksojuhtidel ka huvi ja kartus rikkumistest hoiduda, sest suure tõenäosusega pikendatakse 5 aastat kehtivat taksoveoluba ilma toimunud rikkumistele tähelepanu pööramata.
Ettepanek: Seadusandlust tuleks täiendada selliselt, et taksolubade väljastajatel oleks õigus kontrollida taotleja liiklusrikkumisi ja mõistlikult koostööd politseiga.

Lisaks nimetatud põhiprobleemidele teeb klientidele muret tipptundidel taksode vähene kättesaadavus ja pikad kõneootejärjekorrad, mitmete taksode halb tehniline seisukord ja puhtus, taksojuhtide kesine keeleoskus ning üldine teeninduskultuur.

 

Täiendavalt vaatasime läbi Tallinnas olulisemad valimisprogrammid, mis puudutasid taksonduse temaatikat:
* Reformierakond: Karmistame järelvalvet taksonduse üle ja lõpetame piraattaksode tegevuse Tallinnas.
* Sotsiaaldemokraadid: Taksonduse kultuuri ja kvaliteedi ühtlustamiseks loome Tallinna Takso dispetšerteenuse.
* Vaba Tallinna Kodanik: Tagame taksonduses teenusestandarditest kinnipidamise ning sõitjate eeskirjadekohase teenindamise. Invataksod jäävad puuetega inimeste jaoks madala omaosalusega.
* IRL: programm ei sisalda ühtegi taksondusega seotud märksõna
* Keskerakond: programm ei sisalda ühtegi taksondusega seotud märksõna

Reformierakonna ja VTK eesmärkide sõnastus on veidi üldsõnaline, kuid oleme nõus järelvalve karmistamise ja regulatsiooni täpsustamise vajadusega. Sotsiaaldemokraatide mõte keskse dispetšerteenuse loomisest tundub intrigeeriv ja sooviks kuulda nende plaanist, miks ja kuidas on kavas seda ideed reaalsuses ellu viia?

Kaks Tallinnas kõige aktiivsemat valimiskampaaniat tegevat erakonda IRL ja Keskerakond aga ei maini kahjuks kumbki oma programmides taksonduse teemat. Keskerakonna ilmselt leiab, et kõik töötab niigi hästi, kuid IRLi poolt ootaks täiendavaid selgitusi, kas taksondus on korras ja miks see teema on nende programmist sootuks välja jäänud?

Loodame siiralt, et Ühistranspordi seaduse mõistliku menetlemise ja omavalitsustele täiendavate õiguste andmise kaudu jõutakse Tallinna taksonduses sisuliselt uuele kvaliteeditasemele, mis on ühele Euroopa ilusale pealinnale kohane.

mTakso töötab taksonduse kvaliteedi tõstmise suunas, kuvades kliendile enne tellimist selgelt iga takso hinnakirja ning teiste takso tellijate poolt lisatud kvaliteedihinnanguid. Selline läbipaistvus soodustab taksojuhte teenuse kvaliteeti tõstma ning ootame sarnaste läbipaistvust parandavate põhimõtete kasutamist kõigilt turuosalistelt.

 

Lugupidamisega,

Markus Villig
mTakso tegevjuht